Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Ekonomické kalkulace

Program umožňuje detailní výpočty a optimalizaci výrobních nákladů celkové konstrukce dle statického návrhu a náročnosti výroby (objem řeziva, nářezové plány, styčníkové desky, krytina aj.). S výpočty lze dále pracovat i v jiných aplikacích.

Optimalizovaný návrh

Automatický návrh dílců konstrukce je prováděn v jednotlivých iteracích, aby bylo dosaženo co nejekonomičtějšího návrhu. Obdobně jsou na základě cenového kritéria navrhovány velikosti a polohy styčníkových desek.

Výkazy materiálů a výměr

Součástí programu je též výpis dřevěných prvků, styčníkových desek a stavebního kování, které jsou nezbytná k realizaci zakázky. Kromě těchto základních prvků program zjišťuje i výměry nezbytné pro další navazující konstrukce. Jedná se především o plochy střešních rovin, délky okapů či hřebenů apod. Pomocí ručně definovaných vzorců s těmito údaji jde dále pracovat a vytvářet si vlastní kalkulace.

Tvorba cenových kalkulací

Nezbytnou součástí programu je několik možností tvorby cenových kalkulací. Cena projektu či jednotlivých vazníků je vždy snadno dostupná a je tedy možné konstrukci snadno dle výsledné ceny optimalizovat. Cenové kalkulace lze vytvářet i zcela mimo prostředí programu TRUSS4, a to buď díky pomocným shrnujícím výstupům ve formátech xls či xml nebo přímému napojení na databázi projektů přes API.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4