0

TRUSS4 Software

Ekonomické kalkulace

Program umožňuje detailní výpočty a optimalizaci výrobních nákladů celkové konstrukce dle statického návrhu a náročnosti výroby (objem řeziva, nářezové plány, styčníkové desky, krytina aj.). S výpočty lze dále pracovat i v jiných aplikacích.

Optimalizovaný návrh

Automatický návrh dílců konstrukce je prováděn v jednotlivých iteracích, aby bylo dosaženo co nejekonomičtějšího návrhu. Obdobně jsou na základě cenového kritéria navrhovány velikosti a polohy styčníkových desek.

Výkazy materiálů a výměr

Součástí programu je též výpis dřevěných prvků, styčníkových desek a stavebního kování, které jsou nezbytná k realizaci zakázky. Kromě těchto základních prvků program zjišťuje i výměry nezbytné pro další navazující konstrukce. Jedná se především o plochy střešních rovin, délky okapů či hřebenů apod. Pomocí ručně definovaných vzorců s těmito údaji jde dále pracovat a vytvářet si vlastní kalkulace.

Tvorba cenových kalkulací

Nezbytnou součástí programu je několik možností tvorby cenových kalkulací. Cena projektu či jednotlivých vazníků je vždy snadno dostupná a je tedy možné konstrukci snadno dle výsledné ceny optimalizovat. Cenové kalkulace lze vytvářet i zcela mimo prostředí programu TRUSS4, a to buď díky pomocným shrnujícím výstupům ve formátech xls či xml nebo přímému napojení na databázi projektů přes API.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4