0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kritická hloubka

Tření na plášti neroste v nesoudržných zeminách s hloubkou do nekonečna jako např. efektivní napětí, ale od určité tzv. kritické hloubky má konstantní hodnotu - viz následující obrázek, kde dc značí kritickou hloubku, Sc tření na plášti v kritické hloubce a d průměr piloty. Obdobné pravidlo platí i pro únosnost na patě piloty v nesoudržných zeminách, kde se uvažují pro zjednodušení stejné hodnoty kritické hloubky dc.

Kritická hloubka

Kritická hloubka pro kypré písky je orientačně rovna 10d (d je průměr či šířka piloty), pro středně ulehlé písky 15d a pro ulehlé písky 20d.

Koeficient výpočtu kritické hloubky kdc je možné zadat v okně "Sv. únosnost".  Kritická délka se vypočte podle vztahu:

kde:

kdc

-

koeficient výpočtu kritické hloubky

d

-

průměr piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.