0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Fáze budování

Po zadání topologie konstrukce a vygenerování sítě konečných prvků se vlastní výpočty provádějí ve fázích budování. Mezi jednotlivými fázemi a režimem "Topologie" lze přepínat tlačítky na vodorovné ovládací liště.

Lišta "Fáze budování" - přepínání mezi režimem "Topologie" a fázemi budování

Fáze budování konstrukce odpovídají postupnému budování stavby a jejich správné zadání a návaznost jsou velice důležité. Výpočet každé fáze vychází (kromě stabilitních výpočtů) z výsledků fáze předchozí. Mezi fázemi budování se udržují informace o jednotlivých objektech a jejich vlastnostech - při editaci resp. zadání fáze se pak aplikuje pravidlo dědičnosti vlastností.

V některých rámech ("Voda", "Aktivace", "Přiřazení") je v pravé části lišty tlačítko "Převzít". Tlačítko je aktivní v okamžiku, kdy jsou zadaná data v rámu odlišná od dat v předchozí fázi. Po stisknutí tohoto tlačítka se převezme zadání příslušných dat ("Voda", "Aktivace") z minulé fáze.

Změna zadaných dat - převzetí dat z předchozí fáze budování

První fáze budování (výpočet geostatické napjatosti) představuje počáteční stav masivu před zahájením stavby - výsledkem výpočtu je tedy napjatost v masívu, nikoliv deformace.

Velkým problémem výpočtu pomocí metody konečných prvků bývá nekonvergence některé fáze budování. Nemáme-li výsledky některé fáze, nelze počítat ani fáze následující. Pro správné modelování doporučujeme dodržet doporučený postup modelování stavby.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.