Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Fáze budování

Po zadání topologie konstrukce a vygenerování sítě konečných prvků se vlastní výpočty provádějí ve fázích budování. Mezi jednotlivými fázemi a režimem "Topologie" lze přepínat tlačítky na vodorovné ovládací liště.

Lišta "Fáze budování" - přepínání mezi režimem "Topologie" a fázemi budování

Fáze budování konstrukce odpovídají postupnému budování stavby a jejich správné zadání a návaznost jsou velice důležité. Výpočet každé fáze vychází (kromě stabilitních výpočtů) z výsledků fáze předchozí. Mezi fázemi budování se udržují informace o jednotlivých objektech a jejich vlastnostech - při editaci resp. zadání fáze se pak aplikuje pravidlo dědičnosti vlastností.

V některých rámech ("Voda", "Aktivace", "Přiřazení") je v pravé části lišty tlačítko "Převzít". Tlačítko je aktivní v okamžiku, kdy jsou zadaná data v rámu odlišná od dat v předchozí fázi. Po stisknutí tohoto tlačítka se převezme zadání příslušných dat ("Voda", "Aktivace") z minulé fáze.

Změna zadaných dat - převzetí dat z předchozí fáze budování

První fáze budování (výpočet geostatické napjatosti) představuje počáteční stav masivu před zahájením stavby - výsledkem výpočtu je tedy napjatost v masívu, nikoliv deformace.

Velkým problémem výpočtu pomocí metody konečných prvků bývá nekonvergence některé fáze budování. Nemáme-li výsledky některé fáze, nelze počítat ani fáze následující. Pro správné modelování doporučujeme dodržet doporučený postup modelování stavby.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.