Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Editace typu výztuhy

Dialogové okno "Editace typu výztuhy" obsahuje:

Krátkodobá charakteristická pevnost

  • hodnotu nelze upravovat (dána výrobcem)

Redukční součinitele

  • hodnoty součinitelů redukujících krátkodobou tahovou pevnost výztuhy

Dlouhodobá návrhová pevnost

Součinitel pro únosnost na usmyknutí

  • součinitel přímého posunutí po výztuze

Součinitele pro únosnost na vytržení

  • součinitel interakce zeminy a geovýztuhy a součinitel korekce na vytržení

Součinitel redukce dlouhodobé pevnosti

  • hodnota součinitele redukující únosnost spoje

Únosnost spoje

  • únosnost se dopočítá podle: Rcon = Tult . CRcr / RFd

Tlačítko "Výchozí hodnoty" v dolní části okna nastaví všechny součinitele na původní hodnoty.

Dialogové okno "Editace typu výztuhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.