0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace typu výztuhy

Dialogové okno "Editace typu výztuhy" obsahuje:

Krátkodobá charakteristická pevnost

  • hodnotu nelze upravovat (dána výrobcem)

Redukční součinitele

  • hodnoty součinitelů redukujících krátkodobou tahovou pevnost výztuhy

Dlouhodobá návrhová pevnost

Součinitel pro únosnost na usmyknutí

  • součinitel přímého posunutí po výztuze

Součinitele pro únosnost na vytržení

  • součinitel interakce zeminy a geovýztuhy a součinitel korekce na vytržení

Součinitel redukce dlouhodobé pevnosti

  • hodnota součinitele redukující únosnost spoje

Únosnost spoje

  • únosnost se dopočítá podle: Rcon = Tult . CRcr / RFd

Tlačítko "Výchozí hodnoty" v dolní části okna nastaví všechny součinitele na původní hodnoty.

Dialogové okno "Editace typu výztuhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.