0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Škála barev

Dialogové okno "Škála barev" je určeno k zadání uživatelské škály.

Sekce "Rozsahy" určuje zda se minimum a maximum škály stanoví automaticky, nebo je určeno zadanou hodnotou. Pokud je velikost škály omezena hodnotou, zadávají se dále barvy pro hodnoty mimo rozsah škály (pod minimem resp. nad maximem). Zadané minimální a maximální hodnoty škály jsou vázány na stejnou jednotku - např. při zadání rozsahu škály 0 - 200 kPa je tato škála zachována pro všechny veličiny mající jednotku kPa - při změně vykreslované veličiny na sednutí se vykreslí aktuální škála příslušející jednotce sednutí.

Typ škály určuje, zda jsou barvy ve škále rozděleny rovnoměrně nebo přes hodnotu. "Rovnoměrná" škála znamená, že barvy jsou rozděleny plynule od minima do maxima škály. Škála "přes hodnotu" vykresluje barvy nad zadanou hodnotou teplými barvami (žlutá, červená), pod zadanou hodnotou studenými barvami (zelená, modrá).

V okně lze také editovat:

  • počet hladin škály (minimální počet dělení jsou 4, maximální 100)
  • barvy škály

Dialogové okno "Škála barev"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.