Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Fin 2D

FIN 2D je určený pro statické výpočty rovinných prutových konstrukcí metodou konečných prvků. Program umožňuje snadné zadávání konstrukcí a přehledné zobrazení výsledků statické analýzy. Díky propojení s dimenzačními programy balíku FIN EC lze celou konstrukci v těchto programech posoudit a výsledky posouzení předat zpět do FIN 2D.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Různé typy dílců (základní, nosník na podloží, vyloučený tah či tlak)
 • Nůžkové spoje
 • Databáze nejčastěji používaných průřezů pro ocelové, dřevěné, betonové a zděné konstrukce včetně možnosti zadání obecného průřezu
 • Generátor nejčastěji používaných konstrukcí (vazníky, krovy, rámy apod.) včetně zatížení
 • Možnost načtení tvaru konstrukce z formátu *.dxf
 • Kopírování konstrukcí či jejich částí mezi projekty
 • Generátor kombinací s možností vzájemného vyloučení zatěžovacích stavů a definování hlavních proměnných zatížení
 • Výpočet vnitřních sil dle teorie I. i II. řádu (posouzení imperfektní konstrukce v podkritickém namáhání)
 • Dílce mohou být posouzeny pomocí dimenzačních programů Ocel, Ocel požár, Dřevo, Dřevo požár, Beton, Beton požár a Betonový výsek
 • Shodné prvky v konstrukci lze sloučit do dimenzační skupiny, skupina je pak posuzována jako jeden prvek

Pomocné aplikace

 • Průřez – Výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů
 • Výseč – Charakteristiky průřezů složených ze stěn

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2021 - Nová edice

finec-2021

Novinky a vylepšení

 • Všechny programy - Nový nástroj Dodatky ve výstupní dokumentaci
 • Dimenzační programy - Nový typ uzlu "Podepřený vnitřní kloub" v úloze typu Nosník
 • Ocel, Ocel požár - Volitelná křivka klopení

Ukázka výstupu z programu Fin 2D

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Dimenzační programy

Společně s programem doporučujeme koupit následující dimenzační programy:

 • Ocel – Posouzení ocelových konstrukčních prvků dle EC3
 • Ocel požár – Posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí
 • Dřevo – Posouzení dřevěných konstrukčních prvků dle EC5
 • Dřevo požár – Posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí
 • Beton – Posouzení betonových konstrukčních prvků dle EC2
 • Betonový výsek - Posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí
 • Beton požár – Posouzení požární odolnosti betonových konstrukcí

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.