Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zatížení makroprvků

Rám "Zatížení makroprvků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení makroprvků. Každé zatížení makroprvku je přiřazeno zatěžovacímu stavu a některému ze zadaných makroprvků. Výběr zatěžovacího stavu se provádí nad tabulkou v rozbalitelném seznamu "Aktivní zatěžovací stav". Přidání zatížení se provádí v dialogovém okně "Nová zatížení makroprvků". Program umožňuje zadání silových nebo teplotních účinků.

Zadané zatížení makroprvků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Rám "Zatížení makroprvků"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.