Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ověření svislé únosnosti

Ověření svislé únosnosti

Síly působící na konstrukci

Při posouzení na stupně bezpečnosti:

Při posouzení EB9/EB84:

kde:

SFv

-

požadovaný stupeň bezpečnosti svislé únosnosti

V

-

zatížení působící na zeď (stálé i proměnné)

Pv

-

stálé zatížení působící na zeď

Pv,t

-

proměnné zatížení působící na zeď

γG

-

součinitel stálého zatížení

γQ

-

součinitel proměnného zatížení

Av

-

svislé síly od kotev

G

-

vlastní tíha zdi

Eav

-

třecí síla za zdí

Bv

-

třecí síla před zdí

Rb

-

svislá únosnost paty

Rs

-

svislá únosnost pláště

kV

-

součinitel redukce svislé únosnosti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.