0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Ověření svislé únosnosti

Ověření svislé únosnosti

Síly působící na konstrukci

Při posouzení na stupně bezpečnosti:

Při posouzení EB9/EB84:

kde:

SFv

-

požadovaný stupeň bezpečnosti svislé únosnosti

V

-

zatížení působící na zeď (stálé i proměnné)

Pv

-

stálé zatížení působící na zeď

Pv,t

-

proměnné zatížení působící na zeď

γG

-

součinitel stálého zatížení

γQ

-

součinitel proměnného zatížení

Av

-

svislé síly od kotev

G

-

vlastní tíha zdi

Eav

-

třecí síla za zdí

Bv

-

třecí síla před zdí

Rb

-

svislá únosnost paty

Rs

-

svislá únosnost pláště

kV

-

součinitel redukce svislé únosnosti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.