0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry pro výpočet únosnosti základu

Parametry pro výpočet svislé únosnosti základu na skalním podloží

Níže jsou popsány tyto parametry používané programem GEO5 pro výpočet svislé únosnosti základu:

  • Hodnoty koeficientu D zohledňujícího porušení horninového masivu
  • Hodnoty pevnostního parametru mi
  • Pevnost hornin v prostém tlaku σc
  • Poissonovo číslo hornin ν
  • Objemová tíha horniny γ

Hodnoty koeficientu D zohledňujícího porušení horninového masivu

Popis horniny

Hodnota koeficientu D

Horninový masiv, zdravá, pevná hornina, ražba možná pomocí trhaviny či otevřeného TBM

0

Horninový masiv, méně pevná hornina, ražba možná pomocí mechanizace

0

Horninový masiv, méně pevná hornina, ražba pomocí mechanizace, vzhledem k uzavírání díla je nutné provádět výstroj dna či razit horizontálním členěním čelby

0,5

Horninový masiv, hornina špatné kvality, často zvětralá, lokální nadvýlomy až 3 m

0,8

Skalní svah či výchoz, možno provést úpravy řízeným odstřelem

0,7

Skalní svah či výchoz, úprava trhavinou není možná bez větších porušení horniny

1,0

Povrchové doly, těžba pomocí trhaviny

1,0

Povrchové doly, těžba pomocí mechanizace

0,7

Hodnoty pevnostního parametru mi

Druh horniny

Representativní horniny

mi [-]

Vápencové horniny s dobře vyvinutou krystalovou štěpností

Dolomit, vápenec, mramor

7

Zpevněné jílovité horniny

Jílovec, siltovec, prachovitá břidlice, hlinitá břidlice

10

Písčité horniny s pevnými krystaly a špatně vyvinutou krystalovou štěpností

Pískovec, křemenec

15

Jemnozrnné vyvřelé krystalické horniny

Andesit, dolerit, diabas, ryolit

≈ 17

Hrubozrnné vyvřelé a přeměněné horniny

Amfibolit, gabro, rula, žula, křemitý diorit

25

Pevnost hornin v prostém tlaku σc, Poissonovo číslo ν a objemová tíha horniny γ

Pevnost hornin

Typy hornin (příklady)

Pevnost

σc [MPa]

Poissonovo číslo ν

Objemová tíha horniny γ [kN/m3]

Nejtvrdší

horniny

nejtvrdší, celistvé,

pevné a hutné

křemence a čediče, jiné

mimořádně

tvrdé horniny

>150

0,10

28,00 - 30,00

Velmi

tvrdé

horniny

velmi tvrdé žulové horniny, křemitý porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá břidlice, méně tvrdé křemence, nejtvrdší pískovce a vápence

100 - 150

0,15

26,00 - 27,00

Tvrdé

horniny

žula hutná a celistvá, velmi tvrdé pískovce a vápence, křemité rudné žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé železné rudy, tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, pevné pískovce, mramory, dolomity, kyzy

80 - 100

0,20

25,00 - 26,00

Dosti tvrdé horniny

obyčejný pískovec, železné rudy středně tvrdé, písčité břidlice, břidličné pískovce

50 - 80

0,25

24,00

Středně

tvrdé horniny

tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý pískovec a vápenec, měkký slepenec, různorodé nepříliš tvrdé břidlice, hutný slín

20 - 50

0,25 - 0,30

23 - 24,00

Dosti měkké horniny

měkké břidlice,  měkký vápenec, křída, kamenná sůl, zmrzlá země, antracit, obyčejný slín, rozrušený pískovec, měkké slepence a hlína promísená skalinami

5 - 20

0,30 - 0,35

22,00 - 26,00

Měkké horniny

hutný jíl, pevné hlíny (eluvia charakteru zemin), střední černé uhlí

0,5 - 5

0,35 - 0,40

20,00 - 22,00

18,00 - 20,00

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.