0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stabilitní výpočty

Program GEO5 MKP nabízí dva typy výpočtu stupně stability. Každý z nich je vhodný pro jiný typ řešené úlohy:

  1. Výpočet stupně stability svahu - Analýza je vhodná především pro výpočet stupně stability existujícího svahu nebo jiné výchozí geometrie terénu bez významných konstrukčních prvků. Pro tento typ analýzy stačí zvolit typ výpočtu úlohy jako "Stabilita svahu" v rámu "Nastavení".
  2. Výpočet stupně stability v konstrukční fázi - Tento typ analýzy se spouští automaticky v rámci standardní analýzy napjatosti (Typ úlohy "Napjatost" v rámu "Nastavení"), pokud je v dané fázi budování zvolena možnost “Počítat stabilitu z výsledků napjatosti”. Tato volba se provede v rámu “Výpočet”.

Zadání a tvorba modelu je v režimu "Stabilita svahu" zcela shodná s režimem "Napjatost" - pouze tlačítko "Výpočet" spouští výpočet stupně stability dané konstrukce. Jednotlivé výpočty stability svahu ve fázích budování jsou pak zcela samostatné a nemají žádný vztah k předchozím fázím a výpočtům.

Rám "Nastavení" - Nastavení výpočtu stupně stability svahu

Rám "Nastavení" - Nastavení výpočtu stupně stability v konstrukční fázi

Rám "Výpočet" - Výpočet stupně stability v konstrukční fázi

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.