0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úpravy okolí kotvy

Při výpočtu s předpjatými kotvami může dojít k zplastizování zeminy v okolí hlavy resp. kořene kotvy - výpočet pak často nekonverguje k řešení.

V tomto případě doporučujeme provést některé úpravy v zadání:

  • pod hlavu kotvy umístit nosníkový prvek (dojde k lepšímu roznosu zatížení do zeminy)
  • kořen kotvy umístit do dostatečně pevné zeminy resp. danou vrstvu zeminy modelovat jako elastickou resp. modifikovanou elastickou

Plastické oblasti u hlavy a kořene kotvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.