Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Úpravy okolí kotvy

Při výpočtu s předpjatými kotvami může dojít k zplastizování zeminy v okolí hlavy resp. kořene kotvy - výpočet pak často nekonverguje k řešení.

V tomto případě doporučujeme provést některé úpravy v zadání:

  • pod hlavu kotvy umístit nosníkový prvek (dojde k lepšímu roznosu zatížení do zeminy)
  • kořen kotvy umístit do dostatečně pevné zeminy resp. danou vrstvu zeminy modelovat jako elastickou resp. modifikovanou elastickou

Plastické oblasti u hlavy a kořene kotvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.