0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kopie a vložení zemin a tuhých těles

Geoschránka umožňuje předávat zeminy a tuhá tělesa.

Kopírovat do Geoschránky je možno následující položky:

  • aktuálně označenou zeminu (tuhé těleso)
  • vybrané zeminy (tuhá tělesa)
  • všechny zeminy (tuhá tělesa)

Vložení zemin (tuhých těles) probíhá v následujícím okně:

Vkládání zemin z Geoschránky

V tomto okně je možno upřesnit, které zeminy (tuhá tělesa) budou vloženy (sloupec "Vložit"). Pokud se jméno vkládané zeminy (tuhého tělesa) shoduje se jménem nějaké zeminy (tuhého tělesa) v datech, upraví program jméno tak, aby bylo unikátní. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.