0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. Výpočet dimenzování je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Výpočet můžeme kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka "Přeruš".

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky a informace o skončeném výpočtu. Informace o průběhu výpočtu a jeho výsledku (s případným hlášením chyb) jsou vypsány v okně ve spodní části rámu. Hlavním výstupním prostředkem je ale zobrazení výsledků na obrazovce. K ovládání zobrazení je určena nástrojová lišta v horní části obrazovky, umožňující nastavit zobrazení kresby a vykreslení výstupních veličin.

V pravé části desktopu je vykreslena barevná škála, pod kterou jsou umístěna tlačítka pro nastavení barevné škály.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Zobrazení kresby lze měnit v dialogovém okně "Nastavení stylu zobrazení".

Rám "Výpočet" - zobrazení po provedení výpočtu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.