Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC Software

Protlak

Program pro posouzení železobetonové stropní desky na protlačení sloupem dle EN 1992-1-1 nebo EN 1992-2 (Eurokód 2). Posuzovat lze jak jednoduché detaily, tak detaily s hlavicemi, blízkými otvory či při okraji desky.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Databáze pevnostních tříd betonu a betonářské oceli
 • Různé průřezy sloupu včetně sloupů s hlavicemi
 • Zadání libovolných prostupů v desce
 • Vnitřní, krajní a rohové sloupy
 • Zadání podélné výztuže v desce až ve čtyřech vrstvách
 • Automatický návrh smykové výztuže
 • Výztuž na protlačení pomocí třmínků či ohybů
 • Třmínky uspořádané soustředně nebo radiálně
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program je určen pro samostatné posouzení konstrukčního detailu bez nutnosti napojení na jiný software.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2021 - Nová edice

finec-2022

Novinky a vylepšení

 • Rozšířené možnosti programu Protlak
 • Zdivo - Zatížení osamělým břemenem
 • Zatížení - Zatížení větrem na kulovité objekty

Ukázka výstupu z programu Protlak

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Vnitřní síly na betonových konstrukcích lze získat pomocí následujících programů:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Beton – Posouzení betonových prvků dle EC2
 • Betonový výsek – Komplexní posouzení vodorovných betonových konstrukcí
 • Krátká konzola – Posouzení krátké konzoly metodou náhradní příhradoviny

FIN EC šetří čas!

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.