Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze posoudit jednotlivé spáry mezi bloky opěrné zdi na překlopení a posunutí. Volba "Celá zeď" umožňuje posoudit celou konstrukci nad základovou spárou a také únosnost základové zeminy v rámu "Únosnost". Zaškrtnutím volby "Automatické posouzení" se posuzuje nejkritičtější spára nad blokem. Případně lze zadat "Spáru nad blokem číslo" a program provede výpočet pouze pro jednotlivou spáru. Postup vlastní dimenzování zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

  • Výpočet podle stupně bezpečnosti, resp. mezních stavů - v tabulce v posledním sloupci se zadávají výpočtové koeficienty, kterými se přenásobují vypočtené síly.
  • Výpočet podle EN 1997 - v tabulce v posledním sloupci lze zadat, zda proměnné zatížení působící na konstrukci je vedlejším zatížením. Toto je blíže vysvětleno v sekci "Kombinace zatížení".
  • Výpočet podle LRFD - v tomto případě není poslední sloupec vůbec zobrazen.

V rámu lze provést více výpočtů pro jednotlivé spáry bloků zdi. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.