0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace sondy

Sondy se editují v dialogovém okně "Editace sondy". Toto okno umožňuje nejen měnit editovanou sondu (v levé části okna), ale upravovat i řídící sondu (pravá část okna).

Funkci okna popíšeme na příkladu úpravy sondy na obrázku.

Dialogové okno "Úprava sondy" - nekompatibilní sondy

V levé části okna jsou údaje o editované sondě. Nad obrázkem je vidět status sondy - kompatibilní / nekompatibilní. Cílem úpravy je změnit sondu na kompatibilní a tím ji zařadit do modelu podloží.

V pravé části okna jsou údaje o řídící sondě.

Ve střední části okna je obrázek ukazující propojení sond. Výška sond je vykreslena správně, takže je vidět které vrstvy jsou vodorovné. Pokud sondy (editovaná resp. řídící) vznikly ze zkoušky, je šedým vrtem znázorněna délka zkoušky. Na obrázku vidíme, že editovaná sonda vznikla ze zkoušky, která nebyla dostatečně hluboká, takže spodní žluté vrstvy nebyly dosaženy. Naopak u řídící sondy chybí horní vrstvy editované sondy - červená a modrá.

Pro úpravu sond máme k dispozici následující tlačítka : "Vsunout", "Přidat", "Upravit", "Rozdělit vrstvu", "Sloučit", "Vyměnit", "Posunout rozhraní", "Odstranit vrstvu" - a to u obou tabulek. (Pokud není žádná položka v tabulce vybraná, je k dispozici pouze tlačítko "Přidat". Pokud vybereme nějaký řádek (vrstvu), zobrazí se i ostatní tlačítka).

Danou sondu můžeme změnit na kompatibilní tímto postupem:

- do editované sondy v levé části okna přidáme tlačítkem "Přidat vrstvy" vrstvy "Gravel 2" (žlutá) a "Clay NG" (oranžová) . Můžeme zadat jejich předpokládanou mocnost vrstev, výšku rozhraní nebo přesné umístění nezadat.

Dialogové okno "Úprava sondy" - úprava editované sondy

- do řídící sondy v pravé části okna tlačítkem "Vsunout před 1" (musíme mít vybraný první řádek tabulky řídící sondy) přidáme vrstvy "Silt" (červená) a "Sand 1" (modrá). V tomto případě je nejlepší variantou přesné umístění rozhraní nezadávat.

Dialogové okno "Úprava sondy" - úprava řídící sondy

Protože tento způsob úprav je poměrně častý a přidávání více vrstev je poměrně zdlouhavé, umožňuje program provést tyto operace jednoduše stiskem tlačítek "Doplnit dolní vrstvy" a "Doplnit horní vrstvy" v pravé horní části okna.

Tím je propojení kompatibilní.

Dialogové okno "Úprava sondy" - kompatibilní sondy

Program také v okně zobrazuje status sondy - zda je sonda původní (odpovídá plně "Zemnímu profilu") nebo změněná. K původnímu profilu zkoušky se můžeme vrátit stisknutím tlačítka "Převzít zemní profil".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.