0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zemětřesení

Program umožňuje analyzovat dynamické účinky zemětřesení na geotechnickou konstrukci. Analýzu je možné spustit v kterékoliv fázi budování.

Zemětřesení je definováno formou akcelerogramu, který lze buď vygenerovat, importovat nebo manuálně zadat bod po bodu. Akcelerogram je generovaný tak, aby jeho spektrum pružné odezvy odpovídalo spektru pružné odezvy definované v normě.

Na spodní hranici modelu lze zvolit buďto pevnou či absorpční okrajovou podmínku. Na bočních hranicích modelu jsou použity tzv. free field okrajové podmínky, které zamezují odrazu odcházejících mechanických vln zpět do modelu.

Součástí výpočtu zemětřesení je též výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí konstrukce. Získané vlastní frekvence jsou nutné k nastavení Rayleighova útlumu. Výsledky analýzy vlastních tvarů včetně modálních faktorů podílů a modálních efektivních hmotností jsou dostupné uživateli.

Pro výpočet zemětřesení je potřeba zvolit "Umožnit dynamický výpočet zemětřesení" v režimu Topologie v rámu "Nastavení".

S touto volbou:

Výstupem dynamické analýzy jsou mechanické veličiny - posunutí, napětí, relativní přetvoření, vnitřní síly, apod. - ve všech časových krocích výpočtu.

Zemětřesení má následující omezení:

  • nelze aplikovat pro úlohy typu "Osová symetrie";
  • v případě materiálových modelů kritického stavu se nepočítá s "dynamickým modulem tuhosti";
  • není umožněn výpočet zemětřesení je-li na svislé hranici modelu zadáno "tuhé těleso".

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.