Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC Software

Ocelové spoje

Program pro návrh a posouzení spojů ocelových konstrukcí dle EN 1993-1-8 (Eurokód 3). Výpočet je založen na analytických metodách, umožňuje řešit širokou paletu detailů (spoje s čelní deskou či břitem, příhradové styčníky, patky sloupů).

Tento produkt navazuje na programy Ocelové spoje a Ocelové patky.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Různé typy detailů: přípoje s čelní deskou či břitem, příhradové styčníky, patky sloupu
 • Databáze válcovaných a svařovaných průřezů
 • Databáze materiálů s možností zadat svůj vlastní materiál
 • Možnost importu zatížení z textových souborů
 • Analytický výpočet založený na metodě komponent
 • Stanovení tuhosti přípoje včetně klasifikace (tuhý, polotuhý, kloubový)
 • Export výkresu ve formátu *.dxf
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program vznikal ve spolupráci s týmem odborníků z ČVUT v Praze. Odborným garantem je prof. ing. František Wald, CSc.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2021 - Nová edice

finec-2022

Novinky a vylepšení

 • Rozšířené možnosti programu Protlak
 • Zdivo - Zatížení osamělým břemenem
 • Zatížení - Zatížení větrem na kulovité objekty

Ukázka výstupu z programu Ocelové spoje

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Vnitřní síly na ocelových konstrukcích lze získat pomocí následujících programů:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení ocelových konstrukcí lze též využít:

 • Ocel – Posouzení ocelových prvků dle EC3
 • Ocel požár – Posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí

FIN EC šetří čas!

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.