0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Mračno bodů

Program je určen pro zpracování mračen o velkém počtu bodů (řádově desítky milionů). Mezi hlavní funkce patří různé úpravy jako jsou redukce počtu bodů, ořezání mračna, posun souřadnic popř. speciální možnosti jako odstranění vegetace apod.

Program může pracovat samostatně nebo pod programem Stratigrafie. V obou případech doporučujeme pro rychlejší práci použití 64-bitové verze, kterou je nutné použít v případě mračna o více než 10 milionech bodů.

  • Pokud program pracuje samostatně, výsledkem je upravené mračno bodů ve formátu .las, popř. souřadnice bodů v .txt formátu.
  • Pokud je program spuštěn z programu "Stratigrafie", výsledkem jsou body terénu, které jsou automaticky převedeny do programu Stratigrafie a jsou dále použity pro vytvoření staveniště.

Ovládání programu je oproti ostatním programům GEO5 zjednodušené, na pravé straně se nevyskytují žádné rámy.

Okno programu je rozdělené do tří hlavních částí:

Program "Mračno bodů"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.