0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Korekční součinitel Poissonova čísla Rv

Součinitel vlivu Poissonova čísla Rν zohledňuje vliv poklesu Poissonova čísla ν okolní zeminy na pokles hodnot sedání piloty při konstantním modulu pružnosti okolní zeminy. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti Poissonova čísla okolní zeminy νs a koeficientu tuhosti piloty K. V programu je graf implementován v numerické podobě.

Korekční součinitel vlivu Poissonova čísla Rν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.21).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.