Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Korekční součinitel Poissonova čísla Rv

Součinitel vlivu Poissonova čísla Rν zohledňuje vliv poklesu Poissonova čísla ν okolní zeminy na pokles hodnot sedání piloty při konstantním modulu pružnosti okolní zeminy. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti Poissonova čísla okolní zeminy νs a koeficientu tuhosti piloty K. V programu je graf implementován v numerické podobě.

Korekční součinitel vlivu Poissonova čísla Rν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.21).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.