Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hrany

V rámu "Hrany" se zadávají hrany spojující body terénu. Hrany lze zadat dvojím způsobem:

Pomocí tabulky: hrany se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nová hrana", zadá se pořadové číslo počátečního a koncového bodu, a tlačítkem "Přidej" se vloží do tabulky. Takto lze zadat libovolný počet hran a poté tlačítkem "Storno" dialog uzavřít. Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané hrany editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více hran a najednou je smazat - vybrané hrany jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat

  • hranu lze zadat kliknutím na počáteční a koncový bod levým tlačítkem myši (maska myši se změní - viz obrázek) na desktop - po kliknutí na koncový bod program přidá hranu do tabulky a vykreslí na desktopu - v případě, že hranu nelze zadat (duplicita, křížení a pod.), program na to upozorní dialogovým oknem

Editovat

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující hranu (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace hrany", ve kterém lze editovat pořadové číslo počátečního a koncového bodu hrany (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+")

Odstranit

  • kliknutím levého tlačítka myši na hranu se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybrané hrany

Vybírat

  • aktivuje režim grafického výběru hran (typ výběru se nastavuje na liště "Výběry"

Hrany se nesmí křížit s jinými hranami a se zemními úpravami. Mezi dvěma body může být zadána pouze jedna hrana.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Hrany"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.