Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poddajná konstrukce šachty

Typickým příkladem poddajné konstrukce je šachta, která je prováděná hornickým způsobem. Při této technologii výstavby dochází nejprve k odtěžení zeminy a následně k instalaci primární výztuže. Vlivem technologických prostojů (odtěžení zeminy, nástřik betonu či instalace důlní výztuže) dochází k určité časové prodlevě, během níž je dojde k přeskupení napětí v zemině v okolí šachty a výsledná intenzita zemního tlaku na konstrukci šachty bude blízká aktivnímu zemnímu tlaku. Tuto skutečnost nejlépe vystihuje teorie podle V. G. Berezantseva (1958).

Zatížení na poddajnou šachtu se určí podle vzorce:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

h

-

hloubka řezu

q

-

velikost přitížení

cef

-

soudržnost zeminy

kde:

r0

-

poloměr šachty

φef

-

úhel vnitřního tření zeminy

ξ = 1

λ = 1

Literatura:

Berezantzev, V. G.: Earth pressure on the cylindrical retaining walls, Brussels conference on Earth pressure problems, 1958.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.