0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Poddajná konstrukce šachty

Typickým příkladem poddajné konstrukce je šachta, která je prováděná hornickým způsobem. Při této technologii výstavby dochází nejprve k odtěžení zeminy a následně k instalaci primární výztuže. Vlivem technologických prostojů (odtěžení zeminy, nástřik betonu či instalace důlní výztuže) dochází k určité časové prodlevě, během níž je dojde k přeskupení napětí v zemině v okolí šachty a výsledná intenzita zemního tlaku na konstrukci šachty bude blízká aktivnímu zemnímu tlaku. Tuto skutečnost nejlépe vystihuje teorie podle V. G. Berezantseva (1958).

Zatížení na poddajnou šachtu se určí podle vzorce:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

h

-

hloubka řezu

q

-

velikost přitížení

cef

-

soudržnost zeminy

kde:

r0

-

poloměr šachty

φef

-

úhel vnitřního tření zeminy

ξ = 1

λ = 1

Literatura:

Berezantzev, V. G.: Earth pressure on the cylindrical retaining walls, Brussels conference on Earth pressure problems, 1958.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.