0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úpravy mračen bodů

Po načtení dat lze na jednotlivých mračnech provádět různé úpravy. Úpravy se zadávají po stisknutí tlačítka "Přidat" a jsou zobrazeny v tabulce ve spodní části rámu.

Jako první volíme místo úpravy - úprava se provádí pro:

  • celé mračno
  • část mračna - uvažuje se jako vnitřek nebo vnějšek zadaného polygonu

Program umožňuje provádět následující úpravy:

Úpravy se provádí v pořadí, jak jsou definované v tabulce - první položka v tabulce je vždy počáteční model, následují další úpravy. Kromě přidání úpravy lze i vyměnit pořadí jednotlivých úprav, případně vsunout úpravu mezi již zadané. Pro lepší přehled lze jednotlivé úpravy pojmenovat. Již provedené úpravy jsou označeny , prozatím neprovedené úpravy mají označení . Úpravy lze provést přímo při jejich zadání tlačítkem "OK + proveď", nebo lze úpravu při zadání pouze "uložit do fronty" tlačítkem "OK" a provést následně všechny úpravy tlačítkem "Provést všechny úpravy".

Na obrazovce níže vidíme počáteční model, příklad provedených úprav může vypadat následovně.

Počáteční model a tabulka úprav

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.