0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stabilita

Při stisknutí tlačítka "Stabilita" se spustí program "Stabilita svahu" a přenesou se do něj všechna potřebná data. V programu stabilita svahu pak můžeme posoudit celkovou stabilitu konstrukce zdi. Pokud program "Stabilita svahu" není nainstalován, není tlačítko dostupné.

Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" - výsledky, resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu u výpočtu v programu "RediRock".

Rám "Stabilita"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.