Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte výška tlačené oblasti průřezu podle vzorce (čl. 6.2.10):

Je-li výška tlačené oblasti menší než mezní dovolená výška (x < ξbh0), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li výška tlačené oblasti větší než mezní dovolená výška (x > ξbh0), pak program vypočte plochy tlačené Asc tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní výška tlačené oblasti ξbh0 se vypočte podle vztahu (čl. 6.2.7):

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 8.5.1):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.