0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv proudění

Síla Fw uvažuje vliv proudění vody a je součástí výpočtu smykové síly v síti a smykové síly v hřebu.

Vliv proudění

kde:

Fw

-

síla vlivem proudění

V

-

objem bloku

γw

-

objemová tíha vody

ω

-

sklon svahu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.