Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vliv upraveného terénu

Pokud je před provedením pilot odtěžen původní terén, ze kterého byly prováděny zkoušky CPT, dochází k redukci naměřených hodnot penetračního odporu ve všech bodech zkoušky vzhledem ke snížení geostatického napětí následovně:

kde:

qc,i,red

-

redukovaný penetrační odpor v i-té vrstvě

qc,i

-

původní penetrační odpor v i-té vrstvě

χi

-

redukční součinitel v i-té vrstvě

Redukční součinitel χi je určen následovně:

kde:

σz,i

-

původní geostatické napětí v i-té vrstvě

σd

-

původní geostatické napětí v místě upraveného terénu (v hloubce d)

σCPT

-

původní geostatické napětí v místě prvního bodu zkoušky

Redukce penetračního odporu vlivem upraveného terénu

V případě, že byly zkoušky CPT provedeny přímo na upraveném terénu, k redukci nedochází.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.