Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Výseč

Program provádí výpočet základních a výsečových průřezových charakteristik průřezů složených ze stěn. Výsečové charakteristiky jsou nezbytné především pro posouzení účinků volného a vázaného kroucení u ocelových konstrukcí.

Tento program je nabízen jako součást produktů FIN 2DFIN 3D nebo jakéhokoliv programového balíčku.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Tvorba průřezů složených z uzavřených komůrek (buněk) nebo z otevřených větví
 • Možno použít průřezy z databáze válcovaných profilů
 • Různé tloušťky jednotlivých hran průřezu
 • Výpočet základních průřezových charakteristik (poloha těžiště průřezu, plocha průřezu, momenty a poloměry setrvačnosti, moment tuhosti v prostém kroucení, polární moment, poloměr setrvačnosti, poloha středu smyku)
 • Výpočet výsečových charakteristik (výsečová pořadnice, statický výsečový moment, výsečový moment setrvačnosti)
 • Výsledky mohou být vztaženy k těžišti, ke středu smyku, nebo k počátku souřadného systému
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program pracuje samostatně, avšak lze ho též použít v návaznosti na programy FIN 3DFIN 2D. Program Výseč může být v těchto případech použit ke stanovení charakteristik průřezů, které nejsou obsaženy v základní databázi programů FIN 3DFIN 2D.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2020

finec-2019

Novinky a vylepšení

 • Nástroj Popisky na zakreslování čár, křivek, objektů a textových poznámek
 • Tabulky umožňují třídit obsah podle sloupců a exportovat obsah
 • Podpora normy ČSN EN 1992-1-1 Z4

Ukázka výstupu z programu Výseč

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Průřezy vytvořené tímto programem mohou být využity v následujících programech:

 • FIN 3D – Vnitřní síly na prostorových prutových konstrukcích
 • FIN 2D – Vnitřní síly na rovinných prutových konstrukcích

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.