Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dopočet pasivní síly následující fázi

Pokud dojde v následující fázi ke změně terénu před konstrukcí, může být pasivní síla v této fázi automaticky dopočtena dle vzorce:

kde:

F

-

nově dopočtena pasivní síla

L

-

hloubka smykové plochy pod terénem v 1. fázi

le

-

hloubka smykové plochy pod terénem v následující fázi

Fo

-

původní pasivní síla

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.