Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet podle stupně bezpečnosti

Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Stupně bezpečnosti" je historicky nejstarší a stále velice rozšířená. Její hlavní výhodou je jednoduchost a přehlednost.

Bezpečnost je obecně prokázána pomocí stupně bezpečnosti:

kde:

FS

-

spočtený stupeň bezpečnosti

Xpas

-

obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)

Xact

-

obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)

FSreq

-

požadovaný stupeň bezpečnosti

Při výpočtu podle "Stupně bezpečnosti" se ani zatížení, ani parametry zemin neredukují žádnými výpočtovými koeficienty.

Podrobnější popis pro jednotlivé programy a typy konstrukcí lze nalézt v následujících kapitolách (Zdi a opěrné konstrukce, Stabilita svahu, Patky, Pilota, Skalní svah, Mikropilota, Pilota CPT, Skupina pilot).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.