Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Řízení výroby

Široké možnosti tvorby výrobní dokumentace s důrazem na podporu automatizace výroby za použití CNC strojů.

Přehledná výrobní dokumentace

Program nabízí široké možnosti tvorby výrobní dokumentace. Tisknout lze širokou škálu dokumentů od kladečského plánu přes výrobní výkresy vazníků až po detaily styčníků či nářezové plány. Obsah a vzhled výstupních dokumentů lze snadno přizpůsobit zvyklostem jednotlivých zákazníků.

Napojení na CNC strojní zařízení

Program podporuje automatizaci výroby, nabízí velké množství výstupů pro CNC stroje. Jedná se o řídící soubory pro automatické pily, lisy a data pro laserová projekční zařízení. Program podporuje až tři pily zároveň a umožňuje dělit zakázku mezi tyto pily na základě optimalizačních kritérií.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4