0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet pro překonsolidované písky a silty

V případě, že konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) se sednutí vrstevnatého prostředí spočte z rovnice:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Pokud vnesené napětí do zeminy nevyvolá v zemině konečné napětí větší než překonsolidační napětí (σor + σz ≤ σp), je možné rovnice pro sedání vrstevnatého prostředí písku či siltu uvést ve tvaru:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.