Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet pro překonsolidované písky a silty

V případě, že konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) se sednutí vrstevnatého prostředí spočte z rovnice:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Pokud vnesené napětí do zeminy nevyvolá v zemině konečné napětí větší než překonsolidační napětí (σor + σz ≤ σp), je možné rovnice pro sedání vrstevnatého prostředí písku či siltu uvést ve tvaru:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.