0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konstanta A zohledňující typ uložení mikropiloty v hlavě

Konstanta A zohledňující typ uložení mikropiloty v hlavě

Typ uložení mikropiloty v hlavě

A [-]

Kloubové

2,045

Volné

0,25

Vetknuté

4,0

Posuvné ve vodorovném směru

1,0

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.