0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zadání půdorysu

Při tomto typu zadání je nejprve nutné "Načíst podklad" (1) - to může být např. plán zdi nebo jenom mapa oblasti, kde chceme zeď vybudovat.

Po načtení podkladu je třeba rektifikovat body začátku (A) a konce zdi (B). Mapové body (zobrazeny červeně) umístíme na požadované místo na mapě (buď přetažením a nebo pomocí pravého tlačítka myši) a následně zadáme skutečné souřadnice bodů A a B (2).

Zadání půdorysu - rektifikace podkladu

Následně přepneme do záložky "Zadání linie", kde vytvoříme pomocí bodů půdorysné vedení zdi. Propojení bodů je vytvořeno pomocí křivky typu "spline". Křivku lze protažením různě upravovat. Pro body je nutné doplnit výšky spodku a svršku zdi (postačí pro počáteční a koncový bod). Stisknutím tlačítka "OK" se souřadnice a výšky bodů přenesou zpět do rámu "Tvar zdi".

Zadání půdorysu - zadání linie

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.