0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Převod souřadnic

Dialogové okno "Parametry importu" nabízí několik možností převodu souřadnic, který lze provést před vlastním importem.

1) Nepřevádět - souřadnice bodů se naimportují bez jakéhokoliv převodu.

2) Převést z GPS - pokud máme body v GPS souřadnicích, lze je převést do souřadnicového systému úlohy (volí se v rámu "Nastavení").

3) Převést z jiného souřadnicového systému - pomocí tlačítka "Upravit" nastavíme souřadnicový systém importovaných dat, ta jsou následně převedena do souřadnicového systému úlohy.

4) Převést přímo - tato možnost nabízí přímý převod souřadnic mezi dvěma uživatelskými souřadnicovými systémy pomocí svázání souřadnic totožného bodu.

Samotný import se provede kliknutím na tlačítko ve spodní části s příslušným typem souboru:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.