0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Typy výztuh

Rám "Typy výztuh" obsahuje tabulku se seznamem zadaných geovýztuh a jejich charakteristik . Přidání typu výztuhy se provádí v dialogovém okně "Nový typ výztuhy".

Výztuhy k jednotlivým blokům se následně vybírají v rámu "Geometrie".

Rám je dostupný pouze při zvoleném typu konstrukce "Zeď s výztuhami". Volba typu konstrukce se provádí v rámu "Nastavení".

Rám "Typy výztuh"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.