Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Import bodů

Program umožňuje importovat data ve formátech DXF, LandXML, Atlas DMT a ASCII. Při importu se smažou všechna zadaná data a nahradí novými. Rozměry světa se automaticky stanoví podle minimálních a maximálních hodnot souřadnic x a y - je proto vhodné po importu upravit rozměry světa v rámu "Základní data".

Program umožňuje importovat ASCII data ze souborů.  Každý bod je zapsán na jednom řádku souboru,  souřadnice jsou odděleny mezerou. Obsahuje-li soubor u každého bodu nejprve název, pak je nutné zatrhnout políčko "Označení bodů".  V dialogovém okně je dále nutné zadat pořadí souřadnic. Mají-li data opačnou znaménkovou konvenci, lze příslušný řádek vynásobit hodnotou -1. Import dat se provede po stisknutí tlačítka "OK".

Dialogové okno "Import" - formát "TXT"

Dialogové okno "Import" - formát "Atlas"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.