0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatěžovací případy

Dialogové okno "Zatěžovací případ" umožňuje zadání či úpravu názvu a základních vlastností zatěžovacího případu dílce. V programu "Dřevo" je nutné pro každý zatěžovací případ vybrat délku trvání zatížení s ohledem na tabulku 2.1 normy ČSN EN 1995-1-1. Tento údaj ovlivňuje velikost součinitele kmod (více v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy). Pokud je zaškrtnuto políčko "Síly spočteny podle teorie II. řádu", program počítá tento zatěžovací případ bez vlivu vzpěru, neboť síly jsou již spočteny na deformované konstrukci.

Dialogové okno "Zatěžovací případ"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.