0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základní okno aplikace

Základní okno aplikace respektuje obecné zvyklosti grafického prostředí Windows. Obsahuje následující hlavní části:

Záhlaví okna

  • Záhlaví okna obsahuje tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a ukončení okna aplikace. Navíc je zde vypsán název souboru projektu včetně jeho umístění na disku. Hvězdička za názvem souboru poukazuje na fakt, že data byla od posledního uložení změněna.

Hlavní menu

  • Základní menu, které je umístěno pod záhlavím okna. Je rozčleněno do několika částí. Část "Zadávání" svou strukturou kopíruje ovládací stromeček. Hlavní menu je přístupné též pomocí klávesy "Alt" na klávesnici.

Nástrojové lišty

  • Lišty s tlačítky, které umožňují snadný přístup k nejčastěji používaným příkazům (tisk dokumentace, úpravy zobrazení na pracovní ploše apod.).

Ovládací stromeček

  • Hlavní ovládací prvek aplikace, který slouží k přehlednému rozdělení práce do logických bloků.

Pracovní plocha

  • Grafické znázornění řešené úlohy.

Zadávací rám

  • Zadávací rám je umístěn pod pracovní plochou, slouží k zadávání vstupních údajů.

Stavový řádek

  • Stavový řádek je umístěn podél spodního okraje okna. Je podbarven šedou barvou. Ve stavovém řádku se zobrazují pomocné informace (návrhová norma, poloha kurzoru apod.).

Hlavní okno: Záhlaví (1), hlavní menu s nástrojovými lištami (2), ovládací stromeček (3), pracovní plocha (4), zadávací rám (5)

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.