0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

Tato část slouží k prohlížení spočítaných materiálových charakteristik. Na pracovní ploše je možné vykreslit průběhy výsečových charakteristik, tabulka ve spodní části programu obsahuje výpis průřezových charakteristik.

Vykreslení výsečových charakteristik na pracovní ploše

Na pracovní ploše je možné vykreslit výsečovou pořadnici ω a výsečový moment Sω. Vykreslované veličiny se vybírají v ovládacím stromečku. velikost popisu je možné změnit v dialogovém okně "Možnosti", záložka "Zobrazení". Výsečové charakteristiky je možné pro přehlednost vykreslit pouze na některých hranách. V tom případě je nutné zaškrtnout v ovládacím stromečku "Pouze na vybraných" a potřebné hrany na pracovní ploše vybrat. Výběr je umožněn pouze v případě, když je zapnutý režim "Výběr hran" v nástrojové liště nad pracovní plochou.

Tlačítko "Výběr hran"

Při výběru hran je možné využít nástrojovou lištu "Výběry". Vybrané hrany jsou na pracovní ploše zvýrazněny zelenou barvou.

Vykreslení výsečového momentu na vybraných hranách

Kromě výsečových charakteristiky se na pracovní ploše vykresluje též:

  • poloha těžiště - těžiště průřezu se nachází v průsečíku os yt a zt (vykresleny čárkovanou čarou)
  • střed smyku - označen jako bod A
  • hlavní osy průřezu - tučné osy kreslené dvojčerchovanou čarou, označeny yh a zh

Aktuální obrázek je možné překopírovat pomocí klávesové zkratky Ctrl+C nebo pomocí tlačítka "" v nástrojové liště do schránky Windows a vložit do jakéhokoliv dokumentu.

Výpis výsečové pořadnice ω v tabulce

Hodnoty výsečové pořadnice ω v jednotlivých uzlech jsou též vypsány v tabulce ve spodní části okna. Při zaměření určitého řádku v tabulce se příslušný uzel zvýrazní na pracovní ploše.

Výpis výsečových pořadnic v tabulce

Výpis průřezových charakteristik

Spodní rám též obsahuje tabulku se všemi průřezovými charakteristikami, které jsou pro průřez spočítány programem. Údaje v tabulce je možné kurzorem označit a překopírovat do jiného programu (textového editoru). V tabulce je dostupné po zmáčknutí pravého tlačítka myši kontextové menu, které obsahuje potřebné příkazy pro kopírování textu.

Více o výsečových a průřezových charakteristikách je uvedeno v teoretické části nápovědy.

Kontextové menu pro kopírování údajů z tabulky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.