0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Obrys, Výplň, Rozměry

Průvodce zadáním topologie konstrukce se skládá z několika po sobě jdoucích oken. Mezi jednotlivými okny se lze pohybovat tlačítky "Další" a "Předchozí".  První okno "Volba typu konstrukce" umožňuje vybrat základní typ konstrukce. Volit lze mezi vazníky, krovy, obloukovými konstrukcemi a rámy. Následují okna "Volba tvaru konstrukce", kde lze vybrat tvar konstrukce, a "Volba výplně", sloužící k výběru uspořádání výplňových prutů.

Okno "Volba typu konstrukce"

Rozměry konstrukce

Následující okno průvodce slouží k zadání rozměrů konstrukce. Některá zadávací pole jsou provázána, zadáním jedné hodnoty se automaticky spočítá druhá (a naopak). Například u vazníkových konstrukcí lze zadat rozpětí a sklon, výška vazníku se dopočte automaticky ze zadaných hodnot. Pomocí tlačítka "Další" lze přejít do okna "Profily po skupinách".

Okno "Rozměry konstrukce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.