Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

FIN EC

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tisk

Dialogové okno "Tisk a export dokumentu" slouží k sestavení a tisku dokumentace projektu. Dokument se sestavuje za pomoci ovládacího stromečku, ve kterém lze zapnout či vypnout jednotlivé kapitoly a zároveň pomocí nastavení ovlivnit způsob výpisu. Další činnosti (volba záhlaví, tisk, prohlížení dokumentu) lze provádět pomocí nástrojů v nástrojové liště či v hlavním menu. Veškeré informace se v dokumentu aktualizují při každém spuštění tiskového okna. Každý dokument je tedy vždy aktuální a odpovídá nejnovějšímu stavu projektu. Vytvořený dokument je možné přímo vytisknout či uložit jako soubor ve formátu *.pdf nebo *.rtf. Dokumentace z programů "Fin 2D" a "Fin 3D" může obsahovat uživatelem vkládané obrázky. Práce s těmito obrázky je popsána v kapitole "Tisk obrázků".

Většina programů umožňuje vytvoření dvou druhů tiskových sestav:

  • textový tisk - podrobný dokument, který může obsahovat kromě standardního výpisu vstupů a výsledků posouzení též podrobné údaje jako například detailní průřezové charakteristiky či mezivýsledky posouzení. Rozsah dokumentu lze ovlivnit v ovládacím stromečku
  • grafický tisk - stručný jednostránkový dokument, pro každou úlohu jsou na jedné stránce vypsány jak všechny vstupy, tak výsledek posouzení.

Volba typu výstupu se provádí v rozbalovacím seznamu "Dokument" v nástrojové liště.

Výběr typu dokumentu

Obsah dokumentu

Obsah dokumentu je možné upravit pomocí ovládacího stromečku v levé části okna. Zaškrtnutím políček u jednotlivých položek stromečku se tyto části přidají do dokumentu. Stav stromečku lze kdykoliv uložit pomocí systému předvoleb. Takto lze jednoduše vytvořit přednastavené typy dokumentu, které lze v nových projektech nastavit jedním kliknutím.

Místo stromečku je možné zobrazit též obsah dokumentu. Pro přepínání mezi ovládacím stromečkem a obsahem slouží podélné záložky vlevo od stromečku.

Záložky pro zobrazení obsahu dokumentu

Vytvořeným dokumentem lze listovat buď za pomoci kolečka myši nebo tlačítky v nástrojové liště.

Vzhled dokumentu

Tiskové okno obsahuje též nástroje pro úpravu vzhledu výsledného dokumentu:

  • Záhlaví a zápatí - v dialogovém okně "Nastavení záhlaví a zápatí" lze přidat do dokumentu záhlaví či zápatí stránek a zadat též jejich obsah.
  • Velikost a orientace stránky - v okně "Vzhled stránky" lze zvolit velikost a orientaci stránky a též velikost okrajů.
  • Číslování stránek - způsob číslování včetně libovolných předpon či přípon lze nastavit v okně "Číslování stránek".

Tyto nástroje jsou přístupné buď z nástrojové lišty nebo z hlavního menu.

Okno "Tisk a export dokumentu"

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.