0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<lines>

Tato část obsahuje informace o jednotlivých dílcích (prutových prvcích) v konstrukci. Jedná se o povinnou součást XML souboru. Každý dílec v této části je označen elementem <line>. Ten podporuje následující atributy:

id

  • unikátní ID dílce (povinný údaj)

start

  • číslo počátečního styčníku, číslo odpovídá ID styčníků v části <points> (povinný údaj)

end

  • číslo koncového styčníku, číslo odpovídá ID styčníků v části <points> (povinný údaj)

linetype

  • číslo profilu dílce, odpovídá ID v části <linetypes> (nepovinný údaj)

Do programů "Fin 2D" a "Fin 3D" lze načíst soubory, které obsahují minimálně jeden dílec.

Část <lines> se třemi dílci

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.