0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost v tahu

Plastická únosnost plného průřezu v tahu se vypočítává podle vztahu

kde je:

A

  • plocha průřezu

fy

  • mez kluzu oceli

γM0

  • součinitel spolehlivosti

Mezní únosnost oslabeného průřezu se počítá podle vztahu

kde je:

Aosl

  • oslabená plocha průřezu

fu

  • mez pevnosti oceli

γM2

  • součinitel spolehlivosti

Jako výpočtová únosnost v tahu Nt,Rd je vybrána menší z těchto dvou únosností. Výpočtová únosnost v tahu se případně redukuje při namáhání "velkým smykem" (blíže popsáno v kapitole "Malý a velký smyk"). Součinitel redukce tahové únosnosti je určen podle vztahu

kde je:

ρzy

  • součinitel redukce únosnosti vlivem smyku ve směru osy z resp. y

AV,z,AV,y

  • plochy přenášející smyk ve směrech os z a y

A

  • celková plocha průřezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.