0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Požární detail

V této části zadávacího stromečku lze zadat způsob požární ochrany dílce. Druh ochrany může být zadán stejný pro celou délku dílce nebo lze zvolit v jednotlivých úsecích různé druhy ochrany. Při výchozím stavu tabulky v zadávacím rámu je zadán jeden úsek pro celý dílec, pro který lze tlačítkem "Upravit" nebo dvojklikem na řádek v tabulce nastavit potřebný průřez v okně "Požární detail". Pokud se požární detail v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je Počátek úseku, který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

Část "Požární detail" posouzení dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.