0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volba normy

Toto okno slouží k volbě národní přílohy návrhové normy EN 1993-1-2, případně též ke změně dílčích součinitelů. K dispozici jsou různé národní přílohy a též varianty "Uživatelská" a "Standardní EC".  Volba "Standardní EC" provádí výpočet dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy. Volba "uživatelská" umožňuje zadat vlastní hodnotu dílčího součinitele spolehlivosti oceli při požáru γM,fi. Hodnota tohoto součinitele vychází z kapitoly 2.3 normy EN 1993-1-2. Použití součinitele je popsáno v teoretické části nápovědy.

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Okno "Volba normy"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.