0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zrcadlit

Tento nástroj slouží k zrcadlení konstrukce. K dispozici jsou tři základní typy úpravy: zrcadlení vůči přímkám rovnoběžným s osami X či Y nebo vůči přímce, která je zadána zcela obecně. Typ se volí v úvodním dialogovém okně "Úpravy topologie - zrcadlit", které se objeví po vybrání nástroje v ovládacím stromečku programu.

Volba způsobu zrcadlení

U prvních dvou variant se zadává poloha hodnotou posunu od hlavní osy. Zadání pomocí libovolné osy je zcela obecné řešení, které umožňuje zadat  zcela libovolně natočenou osu, avšak i přímku rovnoběžnou s některou z hlavních os. Zadání úsečky lze provést zadáním souřadnic, výběrem již existujícího uzlu ze seznamu nebo kliknutím na pracovní plochu.

Chování této úpravy lze dále ovlivnit v dialogovém okně "Zrcadlit", které se po zadání osy zrcadlení objeví objeví.

Dialogové okno "Zrcadlit"

Způsob manipulace určuje, zda nástroj pouze posune průřez (či jeho část) nebo stávající objekty zachová a bude vytvářet nové kopírováním.

Tímto nástrojem lze přesouvat/kopírovat aktivní ("Zaměřený") objekt, všechny objekty nebo pouze vybrané prvky. Toto chování ovlivňuje nastavení "Prvky k manipulování". Varianta "Všechny" aplikuje úpravu na všechny objekty, varianta "Vybrané" pouze na vybrané (zeleně zvýrazněné) objekty. Režim výběru objektů se zapíná pomocí tlačítek v nástrojové liště nad pracovní plochou.

Tlačítka pro aktivaci výběrů

Prvky musí být vybrané již před výběrem nástroje v ovládacím stromečku. V opačném případě tato volba není dostupná.

Kopírování vybraných objektů zrcadlením

Jako poslední je možné upravit souřadnice osy zrcadlení, které byly zadány před otevřením dialogového okna.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.