0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

Poměrné štíhlostní poměry λrel,y, λrel,z jsou počítány dle následujících vztahů

kde je:

λy , λz

  • štíhlosti prutu ve směru y a z

kc

  • součinitel vzpěrnosti, uvažována menší z hodnot kc,y a kc,z, což jsou součinitele vzpěrnosti pro vybočení kolmo k osám y a z

fc,0,k

  • charakteristická pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny

Štíhlosti λy, λz jsou získány těmito vztahy

kde je:

lcr,y , lcr,z

  • vzpěrné délky při vybočení kolmo k osám y a z

iy , iz

  • poloměry setrvačnosti průřezu k příslušným osám

Konečné součinitele vzpěrnosti kc,y a kc,z jsou spočteny dle následujících vztahů

kde je:

λrel,y , λrel,z

  • poměrné štíhlostní poměry k osám y a z

ky , kz

  • součinitele získané dle následujících vzorců

kde je:

λrel,y , λrel,z

  • poměrné štíhlostní poměry k osám y a z

βc

  • součinitel nabývající pro rostlé dřevo hodnoty 0,2, pro lamelové dřevo 0,1.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.