0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<creep>

Tato část obsahuje vlastnosti dotvarování. Jedná se o nepovinnou součást, která je uvedena elementem <creep>. Ten podporuje následující atributy:

t0

  • počátek zatěžování ve dnech, pokud není zadáno, je použita hodnota 28

t

  • konec zatěžování ve dnech, pokud není zadáno, je použita hodnota 29200

rh

  • relativní vlhkost vzduchu <0, 1>, výchozí hodnota je 0,5

u

  • obvod prvku ve styku se vzduchem, pokud není uvedeno, je uvažován celý obvod průřezu

Část <creep>

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.