0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editor průřezu

Toto dialogové okno slouží k zadávání a úpravě průřezu prvku. V horní části si lze vybrat jeden z přednastavených tvarů (nabídka se liší pro jednotlivé materiály a typy průřezů), samotné rozměry či druh profilu se zadávají v tabulce v levé části. Rozměry odpovídají kótám, které jsou vykresleny v náhledu průřezu v pravé části dialogového okna. Pro usnadnění pozdější identifikace průřezu v konstrukci je možné průřez pojmenovat.

Tlačítko "Informace" v levém dolním rohu umožňuje zobrazení podrobných charakteristik průřezu.

Okno "Editor průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.